Galeasen har fartstilladelse i dansk farvand til 40 pass. på dagsejlads /sommer og 30 pass. i vinterhalvråret. 20 pass. på døgnsejlads i indenrigsfart og 12 pass. i udenrigsfart.

Gæsterne modtages ombord, alle kan deltage og bliver fra at være passive modtagere, til aktive deltagere i den fælles begivenhed. Før afgangen gives information om skibets oprindelige brug og indretning, sikkerheden ombord og sejlplanen.

Efter afsejlingen gives, løbende grundige instruktioner i sejlsætning/ bjergning, styring, udkig og navigering. På dansk og/eller engelsk. Alle får udstukket en post og opgave ved enten klyveren, inderklyveren, fokken, storsejl- eller ved mesan-sejlet. På skift er muligheden for at styre, holde udkig, navigere, se marsvin og/eller bare nyde naturen.

Det giver hver gang et tydeligt autentisk indtryk af sejladsen, dansk ”sejlskibs atmosfære”, navigationen, farvandet, marsvinsfangsten, arbejdsforholdene for kvasebesætningerne, ålefiskeriet og den sidste ålevirksomhed ”Th. Petersen & Co Kolding Åleeksport A/S”.

Gæsten er et andet sted, når oplevelsen er slut, - det er både videns- og erfarings-mæssigt, - end før sejladsen. Den fælles oplevelse ombord bliver en varig personlig erfaring.

Datoer og tidspunkter: Efter aftale

Varighed: 4 – 5 timer for at opnå, at falde til ombord, få instruktionerne, kende sin plads i besætningen, indøver sejlmanøvrerne, - og når at opleve et ”fælles tredie.”

Mødested: Basen er Middelfart Gl. havn GPS 55° 30´29 N 009° 43`31. Anden havn eller bro efter aftale.

Forplejning: Egen catering eller efter nærmere aftale. Der er kabys til fri rådighed med skaffegrejer til 40 gæster. Undlad ! at medbringe plastikservice og høje vinglas.

Husk: Vindtæt tøj, robust fodtøj, solcreme, kikkert, etc. Og uden de høje hæle.

Vejret og strømmen Er vejret ustadigt, trækkes læsejlet over bommen med løse sejl i vindsiden og arrangementet kan fortsætte på dækket. Der kan sejles efter læ og rolige strømforhold.