Forespørg på gruppesejlads på mail

booking@aventura-lillebaelt.dk

 

Ved din forespørgsel angiv venligst:

 • Dato
 • Fra hvilken havn og hvortil I vil sejle
 • Hvornår I vil sejle ud og komme i havn
 • Hvor mange bliver I om bord
 • Hvad forventer I, der skal ske til søs?
 • Catering – I medbringer, hvad I har lyst til af mad og drikke
 • Ingen plastikservice om bord! Medbring eget (engangs)service
 • Din eller din kontaktpesons mobilnr. til evt. sidsteøjebliksinformationer
 • Behov for adgangsrampe for kørestol (kun efter aftale)
 • Spørg altid om prisen på dit specielle arrangementet.
 

Familie-, forenings- og firmasejlads, marsvinssafari, lystfiskeri, sejlads for sejl, askespredning, teambuilding, bryllup til søs, handicapsejlads, sommerferie, træning i navigation, sømandskab, etc.

 

Vejledende prisliste 2022/2023

timer / antal 25 30 35 40  
3 9.950 11.538 12.903 14.074  
4 11.277 13.077 14.332 15.951  
5 11.981 13.894 15.537 16.947  
6 12.221 14.172 15.848 17.286  
           
           
           
           
Døgnsejlads 15 i faste køjer + 5 i hængekøjer Efterfølgende døgn    
1. døgn 2. døgn 3. døgn    
24.000 kr.  20.000 kr. 19.000 kr. Efter aftale    

OBS: Ingen moms på passagersejlads

Ønskes afgang fra anden havn end basehavnen i Middelfart Gl. Havn, kan dette ske efter aftale. Pris aftales forud.

Foretages havneanløb efter befragters ønske, betaler bortfragter de normale havneudgifter med 300,00 DKR / døgn. Havneudgifter derud over er for befragters regning, og debiteres særskilt.

 

Betalingsoplysninger

Bank: Middelfart Sparekasse
Reg.nr.: 0755
Kontonr.: 3233480648

 

 

Søfartsstyrelsen har tildelt fartstilladelser for:

 • Dagsejlads i dansk farvand max. 40 gæster sommerhalvåret / max. 30 gæster vinterhalvåret.

 • Døgnsejlads i dansk farvand med 20 gæster.

 • Særlige aftaler til sejladserne på Øresund til Sverige og på Flensborg fjorden til Tyskland.