Skriv en tekst her

Bookning af din gruppesejlads på mail

henrik@galeasen-aventura.dk

 

Ved din forespørgsel , skriv

 • Dato
 • Fra hvilken havn og hvortil vil du sejle
 • Hvornår vil du sejle ud og komme i havn
 • Hvormange gæster invitere du ombord
 • Hvad forventer du der skal ske til søs
 • Catering – du leverer, hvad du har lyst til af mad og drikke
 • Ingen plastikservice ombord ! medbring eget service (engangs service)
 • Din eller din kontaktpesons mobil nr. til evt. sidste øjeblik informationer.
 • Adgangsrampe for tung kørestol efter direkte aftale på 2165 0567.
 • Spørg altid om prisen på dit specielle arrangementet.
 

Familie-, ferie-og firmasejlads, marsvins-eskursion, lystfiskeri, sejlads for sejl, askespredning, teambuilding, bryllup til søs, handicapsejlads, sommerferie, træning i navigation, sømandskab, etc.

 

Vejledende prisliste 2022/2023

 

timer / antal 20 25 30 35 40
3 8.100 9.950 11.538 12.903 14.074
4 8.754 11277 13.077 14.332 15.951
5 9.100 11.981 13.894 15.537 16.947
6 9.949 12.221 14.172 15.848 17.286
           
           
           
           
Døgnsejlads 15 i faste køjer + 5 i hængekøjer Efterfølgende døgn    
1.ste døgn 2. døgn 3. døgn    
24.000 kr.  20.000 kr. 19.000 kr. Efter aftale    

HUSK ! Ingen moms på passagersejlads !!!

Forlægning fra basehavnen i Middelfart Gl. havn til andre destinationer end Kolding, Strib og Fredericia - 900,00 DKR./ time

Foretages havneanløb efter befragters ønske, betaler bortfragter de normale havneudgifter med 300,00 DKR / døgn. Havneudgifter derud over er for befragters regning og debiteres særskilt.

 

Søfartsstyrelsen har tildelt fartstilladelser for:

 • Dagsejlads i dansk farvand max. 40 gæster sommerhalvåret / max. 30 gæster vinterhalvåret.

 • Døgnsejlads i dansk farvand med 20 gæster.

 • Særlige aftaler til sejladserne på Øresund til Sverige og på Flensborg fjorden til Tyskland.

 • International sejlads med max. 12 gæster. Syd for 56 grader nordlig bredde i Østerssøen og øst for for 3 grader østlig længde i Nordsøen i GMDSS område A1, dog max 20 sømil fra nærmeste kyst. - Norge, Sverige, Litauen, Polen, Tyskland, Holland og Belgien.

 

Husk ! Vedlæg de generelle betingelser til befragter/gæsten/gæsterne sammen med faktura.

 

Venlig hilsen og god fornøjelse

Henrik Traugott-Olsen