Udseende

Med en kropslængde på blot 1.6 - 1.8 meter og en kropsvægt på cirka 55-65 kilo er marsvinet en af verdens mindste hvaler.

Marsvinet har en lille, robust krop som spidser til mod halefinnen. Den har ét såkaldt blåsthul, som er hvalens ydre næseåbning.

Hovedet er lille og afrundet, og marsvinet har ikke det tydelige, karakteristiske næb, delfiner har. Hvalen er en tandhval med mellem 44-56 afrundede tænder.

Brystfinnerne eller lufferne er små, mørke og bagudrettede. Rygfinnen er placeret umiddelbart bag midten af dyret. Den er lav, trekantet og bred, og på forkanten af finnen er der såkaldte tuberkler, som er runde hudknuder forårsaget af vævsforandringer. Selve halefinnen har en lav kløft.

Hvalens overside varierer fra mørkegrå til blåsort, mens undersiden er hvid eller grålig. På siderne er der en gradvis overgang fra mørk til lys farve. Halefinnen er sort på begge sider.

Føde

Marsvinet spiser primært torsk- og sildefisk, men marsvin kan også æde blæksprutter og krebsdyr.

Levesteder

Marsvinet lever i salte og brakke havområder, hvor der er tilstrækkelige føderessourcer især fisk.

Det antages, at marsvin er særligt følsomme over for forstyrrelser i parringsperioden, der finder sted i juli til august måned. Marsvin kælver som regel i maj eller juni måned efter en drægtighedsperiode på omkring 11 måneder. Kalven vejer omkring 6-8 kilo ved fødslen, og den dier hos moderen i 8-11 måneder. 

Marsvin færdes ofte i grupper på to til fem dyr, men i områder med rigelig føde kan grupperne være større. Selvom dyrene ofte er flokdyr, så er det ikke usædvanligt, at de færdes alene.

Marsvin bevæger sig med langsomme og rullende bevægelser i vandet. Føden finder de ved såkaldt ekkolokalisering, hvor de ved at udsende højfrekvente og stærke lydbølger i en stråle rammer eksempelvis fisk, hvorefter lyden bliver kastet tilbage. Marsvinet opfanger de reflekterede lydbølger i underkæben og øret, og på denne måde bestemmer hvalen afstanden og retningen til byttet.

Udbredelse

Marsvinet er almindeligt forekommende i Storebælt, Lillebælt, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen. I flere år var marsvinet i tilbagegang i Østersøen, og undersøgelser viser, at der er en bestand på cirka 500 marsvin i Østersøen. 

Gråsæler vender stærkt tilbage til Danmark: Nu har de lært at jage marsvin

DNA-beviser fra marsvin-kadavere afslører, at gråsæler er begyndt at jage langt større byttedyr end normalt.

Link til artikkel