Klimamålsætningen ombord på AVENTURA:

Affaldsorteringen sker ombord ved ankomsten i de lovbefalede 9 kategorier. Nogle kategorier afleveres på kajen i Middelfart Gl. havn på Miljøstationeni. Denne er ikke tilstrækkeligt opdelt. Derfor afleveres øvrige kategorier på Genbrugsstationen på Fynsvej.

Inden afgang gives sikkerhedsinstruktion til passagererne. I den er der særskilt information om affaldshåndteringen ombord, rygepolitiken, etc. Placeringen af affaldskurvene, opslag og forbudet mod udkastning af alle typer affald i havet gennemgåes med henvisning til de internationale regler.

Engangsplasstik kopper, glas, service har de sidste 10 år ikke været anvendt ombord. Dette forhold er omfattet på skibets booking aftale med er særligt punkt og også beskrevet i udbudsmaterialet, turistbrochurer, etc.

Drivmiddel brændstoffet er let marinediesel fremstillet på naturgas. Udstødsgassen afgiver derfor igen svovl og NOX.

Fremdriften sker så vidt muligt for sejl enten alene eller som støttesejl til hjælpemaskinen.

Ruteplannerne lægges  muligt så korte og gunstige som muligt i forhold til vindretningerne og strømretningerne, derved udnyttes medvind og medstrøm optimalt.

Skrog og stående rigning vedligeholdes med naturprodukterne linoliemaling, trætjære, tjæret hampegarner og beg.

Maskindelene og skrogbunden vedligeholdes nødvendigvis med godkendte alkydmalinger og begroningsmidler.

Elforbruget suppleres med solfanger.

Opvarmningen sker med brændeovn i apteringen og overskudsvarmen fra maskinen genanvendes.

Indkøb og reparationer sker så vidt muligt hos lokale leverandøren og lokale værksteder.

venlig hilsen

 Henrik T-O