Skriv en tekst her

NYHED Den 17. september 2022

 

BIOBRÆNDSTOF

Du kan glæde dig over, at brændstof af raffineret fritureolie ikke forurener, da den er CO2 neutral. Det er den fordi, at den mængde CO2, der frigives ved forbrændingen, svarer til den mængde, som planten optog fra atmosfæren, mens den groede. Den næste plante vil igen optage CO2, som kan forbrændes. CO2'en bliver således genbrugt og forbrænding af olien bidrager derfor ikke til den forøgelse af den totale mængde CO2 i atmosfæren, som forårsager drivhuseffekt.

Fire typer flydende biobrændsler

Biodiesel: Olie og fedt omdannes til biodiesel via forestring eller hydrogenering. Olierne kan for eksempel komme fra raps eller brugt fritureolie.

Methanol: Biomassen forgasses, og gassen renses. Herefter kan gassen omdannes til methanol og diesellignende produkter, som kan bruges i dieselmotorer og til flybrændstof. Methanol kan også anvendes i brændselsceller.

Ethanol: Bakterier omdanner sukker i biomasse til ethanol, som kan indgå i benzinprodukter. For at øge virkningsgraden og opløse vanskelige materialer som for eksempel træ forbehandles med enzymer.

Electrofuels: Brint fremstillet via elektrolyse kombineres med kulstof i en Fischer–Tropsch-proces. Kulstoffet kan komme fra forgasset biomasse eller direkte fra opsamlet CO2.

 

venlig hilsen

Henrik M. Traugott-Olsen

korresponderende reder

 

BIOBRÆNDSTOF ombord

Spørgsmål / Svar fra leverandøren

Hvorfor er det CO2 neutralt. Fordi det er produceret fra bio produkter høstet indenfor de 2 sidste år. Det således er cirkulært og der undslippes ikke millioner år gammelt kulstof fra fossilt olie.

Hvordan fremstilles brændstoffetBio-produktet bliver udsat for en crackningsproces. Det varmes op til flere hundrede grader ved et extremt tryk i en brint atmosfære og derved nedbrydes molekylerne. Den process kan man styre så slutproduktet bliver en syntetisk gasolie. På engelsk Hydro-treating

Af hvem. Det producers mange steder i verden af alle de større olieselskaber. I Nordeuropa er Finske Neste den største producent.

Hvor henne Jeg er ikke helt sikker præcis, hvor det er produceret, men vi har hentet det fra tank i Aabenraa og produktet i fik er produceret af Neste.

Hvad med partiklerne. Da det er et helt "rent" produkt med gode brænd og tænd egenskaber producerer det minimalt partikler, men der er partikler som ved al afbrænding. Det vigtigste i den forbindelse er at motoren er nogenlunde i god stand og ikke brænder for meget smøreolie og at brændstofpumperne er OK. Men det har ikke noget med olien at gøre.

Hvad koster fremstillingen i CO2 regnskabet. Grunden til at det ikke er 100 % CO2 neutralt er netop fremstilling. Det bliver der holdt regnskab med lige fra såmaskinen kører på marken til det kommer i din tank. Og det varierer noget, Hvis f.eks. en transportør kører på bio produkter så bliver det bedre og hvis brinten er lavet som PtX mv. Der følger et certifikat med produktet som vi gerne skulle have i hænde senest 30 dage efter levering. Så snart vi har det kan vi sige præcist, hvor meget CO2 der er udledt ifbm. fremstillingen.

Hvad med et partikelfilter. Du kan bruge et partikel-filter hvis du har et. Min VW vil sagtens kunne køre på produktet.

Slider det anderledes på dieselmotoren nu. Det slide ikke mere, måske lidt mindre end fossilt diesel på grund af de fine egenskaber.

I har altså mindsket jeres CO2 forbrug med 95,36%.

Best regards A/S Dan-Bunkering Ltd. Magnus Øgendal Clement