Spredning af aske og mindehøjtidelighed til søs

Flere og flere vælger i dag at udsætte urnen og sprede asken til søs.

Forløbet er: Når alle er vel ombord gives inden afgangen - informationen om skibets indretningen, sikkerheden ombord og efter aftale med pårørende gives information om forløbet af mindehøjtideligheden.

Ofte er forløbet og positionen nedskrevet af afdøde.

 

 

Der sejles ud til den aftalte position, hvor asken skal spredes. Når positionen er nået og skibet ligger stille slås 3 slag på skibsklokken og flaget går på halv. De pårørende udføre et ønsket ceremoniel, - holder en tale, synger en sang, - en pårørende sætter søurnen i havet. Løse blomster kan kastes i vandet. Der slåes 3 slag og flaget går på hel. Derpå afsejling tilbage mod land.

Vi anbefaler en søurne af opløseligt matereiale f.eks. af pap. Spørg hos bedemanden. Spørg til og få en foråndsaftale om mindehøjtideligheden til søs.

Fakta om spredning af aske over åbent vand:

”Begravelsesloven af 1. januar 2009 § 3. Stk.3. angiver: Asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav. Begravelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges. Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndig-hedens afgørelse, og tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden afgørelsen for skifteretten, der træffer afgørelse ved en kendelse, der ikke kan kæres.

Det er ikke tilladt at sænke en urne (almindelig af uopløseligt materiale) med aske i havet. Spredningen af asken efter afdøde skal foregå på en sømmelig måde, herunder at handlingen foretage på en måde, der ikke vækker opsigt.”

Datoer og tidspunkter: Efter aftale

Varighed: 2 – 3 timer afhængigt af positionen

Mødested: Basen er Middelfart Gl. havn GPS 55° 30´29 N 009° 43`31. Anden havn eller bro efter aftale.

Forplejning: Egen catering er velkommen eller catering efter nærmere aftale. Kabys er til fri rådighed med skaffegrejer til 40 gæster. Undlad ! at medbringe plastikservice og høje vinglas.

Husk: Vindtæt og varmt tøj, robust fodtøj.

Vejret og strømmen skulle det mod forventning blive køligt og/eller ustadigt, trækkes læsejlet over bommen med løse sejl i vindsiden og arrangementet kan fortsætte på dækket. Der sejles efter læ og rolige strømforhold.