Galeasen har fartstilladelse i dansk farvand til 40 pass. på dagsejlads /sommer og 30 pass. i vinterhalvråret. 20 pass. på døgnsejlads i indenrigsfart og 12 pass. i udenrigsfart.

Gæsterne modtages ombord, alle kan deltage og bliver fra at være passive modtagere, til aktive deltagere i den fælles begivenhed. Før afgangen gives information om skibets oprindelige brug og indretning, sikkerheden ombord og sejlplanen.

Efter afsejlingen gives, løbende grundige instruktioner i sejlsætning/ bjergning, styring, udkig og navigering. På dansk og/eller engelsk. Alle får udstukket en post og opgave ved enten klyveren, inderklyveren, fokken, storsejl- eller ved mesan-sejlet. På skift er muligheden for at styre, holde udkig, navigere, se marsvin og/eller bare nyde naturen.

Observeres marsvin, Danmarks mindste hval kan der udsættes lyttegrejer. Undervejs vil biologer/PhD studerende fra Syddansk Universitet i Kerteminde informere om hvalens adfærd og udbredelse.

Det giver hver gang et tydeligt autentisk indtryk af sejladsen, dansk ”sejlskibs atmosfære”, navigationen, farvandet, marsvinsfangsten, arbejdsforholdene for kvasebesætningerne, ålefiskeriet og den sidste ålevirksomhed ”Th. Petersen & Co Kolding Åleeksport A/S”.

Gæsten er et andet sted, når oplevelsen er slut, - det er både videns- og erfarings-mæssigt, - end før sejladsen. Den fælles oplevelse ombord bliver en varig personlig erfaring.

Datoer og tidspunkter: Efter aftale

Varighed: 4 – 5 timer for at opnå, at falde til ombord, få instruktionerne, kende sin plads i besætningen, indøver sejlmanøvrerne, - og når at opleve et ”fælles tredie.”

Mødested: Basen er Middelfart Gl. havn GPS 55° 30´29 N 009° 43`31. Anden havn eller bro efter aftale.

Forplejning: Egen catering eller efter nærmere aftale. Der er kabys til fri rådighed med skaffegrejer til 40 gæster. Undlad ! at medbringe plastikservice og høje vinglas.

Husk: Vindtæt tøj, robust fodtøj, solcreme, kikkert, etc. Og uden de høje hæle.

Vejret og strømmen Er vejret ustadigt, trækkes læsejlet over bommen med løse sejl i vindsiden og arrangementet kan fortsætte på dækket. Der kan sejles efter læ og rolige strømforhold.